©2018 כל הזכויות שמורות לארד סימון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

שער ברקן, משכן נשיאי ישראל

סטטוס: הושלם