©2018 כל הזכויות שמורות לארד סימון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

מדרגות חירום בבניין בית העם

 סטטוס: היתר לקראת מכרז