הדמיה ז'ראר בכר שמיים חדשים.jpg

מדרגות חירום בבניין בית העם

 סטטוס: היתר לקראת מכרז