©2018 כל הזכויות שמורות לארד סימון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

המעלות פינת שמואל הנגיד, תמ"א 38

סטטוס: היתר