©2018 כל הזכויות שמורות לארד סימון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

העיר העתיקה בבאר שבע, גמר