מוזיאון אלברט אינשטיין, מקום ראשון

בית איינשטין באוניברסיטה העברית המתוכנן על ידנו, מבטא באמצעים אדריכליים את העקרונות של זמן ומרחב בהם עסק איינשטין.

 

הבניין הקיים שהינו חלק מן המבנים המקוריים שנבנו בקמפוס גבעת רם, הינו בעל מופע אדריכלי צנוע המבטא את הפונקציונליות של הבניין. הוא בנוי מבטון ואבן ותואם את אופי המבנים המקוריים הבנויים בקמפוס גבעת רם. על מופע זה אנו מבקשים לשמור. לבניין אנו מוסיפים קומה תחתונה בכל שטחו. לקבלת כ- 1000 מ"ר שטחי נטו כנדרש בפרוגרמה. הפרויקט מנצל את מרכיבי הבניין לביטוי הרעיונות של איינשטיין. מרכז המבקרים הנמצא מתחת לכיפת הפלנטריום ב"עיגול", בנוי בשתי קומות: הקומה העליונה, הבניין הקיים בעל תקרה כיפתית, נעדרת חלונות וחשוכה פתיחת חלון רחב למזרח כאקט של התערבות חד פעמית בחזית הבניין, מאפשרת מבט אל המזרח-העיר ירושלים ומבטא את הקשר של איינשטין לציונות. מן החלון ניתן לראות את הכנסת. דרך החלון הגדול, חודר אור יום אל מרכז המבנה בשתי קומותיו.

 

מבואת כניסה משותפת לקהל המבקרים, לעובדים הקבועים ולחוקרים המזדמנים עוברת לאורך ספרית איינשטיין המלווה את המבואה לכל אורכה, מן העבר השני חלל תצוגה. בצמידות לכניסה, חנות המוזיאון. מן המבואה, פנייה מזרחה אל עבר מרכז העבודה ומערבה אל החלק האפל- המוזיאון הנמצא מתחת לכיפת הפלנטריום. "היפוך מצבים": הכיפה העליונה חשוכה ואילו האור הטבעי שמצופה ממנו להגיע מלמעלה, מפעפע מלמעטה דרך "בארות האור". יצירת הפרדה ברורה בין שני חלקי הבניין: מרכז המבקרים לחד ואזור העבודה שלל הארכיב והמחקר מאידך.

 

חיבור למקום ולזמן בא לביטוי בהחלטה לא לשנות מאומה מן המעטפת הקיימת של הבניין הקיים והחיבור לעתיד בא לביטוי במבנה מרכז המבקרים הבנוי בחומרים עתידניים ואופן התצוגה באמצעות טכנולוגיות עדכניות: הקרנה ע"ג חצי כיפה, מסכי מגע וכו'

"עיקום המרחב" ברצפת מרכז המבקרים, המהווה הד לכיפת הפלנטריום. המסע בזמן בטא לביטוי באור המסונן החודר אל הקומה התחתונה דרך שניים עשר "בארות אור" תנועת השמש בשמיים במהלך היום מן הזריחה ועד לשקיעה ולאורך ימות השנה תגרום למופע שונה בכל רגע ורגע במרכז המקרים ותנכיח את משמעות הזמן. המרחב המתכופף בשל השפעת המסה, בא לביטוי ברצפת מרכז המבקרים המהווה הד לכיפת הפלנטריום. קשר יקום -ארץ נוצר ע"י הקרנה ע"ג הכיפה עבור הקהל המתבונן כלפי מעלה יצירת מרכז מבקרים ייחודי ומעניין במבנה עגול המבטא יחד עם "בארות האור" שסביבו תחושת אין סוף...התואם את התיאוריות של איינשטיין