-

קדמי צד.png

קליין 1, תמ"א 38

סטטוס: היתר לקראת מכרז