-

קליין 1, תמ"א 38

סטטוס: היתר לקראת מכרז

©2018 כל הזכויות שמורות לארד סימון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ